v Obiective - Clinica Tinos

Obiective pe termen scurt  (1 an)

 

Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Indicatori evaluare

1

Acreditarea spitalului de catre CONAS

Manager

30.09.2015

Realizat cu incadrare in timp

2

Auditarea sistemului de management al calitatii ISO 9001: 2008

Manager

31.12.2015

Realizat cu incadrarea in timp

3

Masurarea gradului de satisfactie  a pacientului si propuneri de imbunatatire  a activitatii medicale si non medicale rezultate in urma prelucrarii chestionarelor

Manager –asistent medical –sef

30.06.2015

Realizat cu incadrarea in timp

4

Evaluarea personalului medical si non medical

Director medical – manager

 

30.09.2015

Realizat cu incadrarea in timp

 

5

Implementarea procedurilor si monitorizarea aplicarii lor

Director medical

 

Termen permanent

 

6

Cresterea numarului de specialitati medicale in ambulatoriu

Manager

31.09.2015

Numar specialitati: 2

7

Cresterea numarului de specialitati medicale in ambulatoriu

Manager

31.09.2015

Numar medici: 2

 

8

Cresterea numarului de consultatii in ambulatoriu cu 10% fata de 2014

Manager

31.12.2015

Procentul de crestere al numarului de consultatii in ambulatoriu /10*100[%]

9

Cresterea numarului de interventii chirurgicale u 10% fata de 2014

Manager

31.12.2015

Procentul de crestere al numarului de interventii chirurgicale in spital /10* 100[%]

10

Cresterea veniturilor proprii cu 10% fata de 20014

Manager

31.12.2015

Procentul de crestere al cifrei de afaceri /10*100[%]

11

Realizarea unor pachete de servicii medicale

Manager

30.09.2015

Numar pachete realizate

12

Achizitionarea unui produs informatic pentru planificarea si evident serviciilor medicale

Manager

30.09.2015

Realizat cu incadrarea in timp

Realizat cu incadrarea in costuri

Obiective pe termen mediu ( 1-3 ani)

 

Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Indicatori evaluare

1

Creterea cu 10% a numarului de pacienti in ambulatoriu

Manager

31.12.20015

Procent crestere pacienti / 10*100[%]

2

Cresterea cu 10%  a numarului de pacienti in spital

Manager

31.12.2015

Procent crestere pacienti / 10*100[%]

 

Obiective pe termen lung ( mai mare de 3 ani)

Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Indicaotori evaluare

1

Obtinerea de contracte externe pentru turism medical

Manager

30.04.2018

Numar contracte obtinute

2

Contract cu Case de Sanatate din Strainatate pe baza cardului European

Manager

30.012.2018

Valoare contract

3

Contracte cu casele private de sanatate

Manager

30.12.2018

Numar contracte obtinute

 

Obiective specific privind controlul infetiilor nosocomiale

Nr.

Obiectivul

 Responsabil

Termen

Indicatori evaluare

1

Mentinerea numarului de cazuri depistate in sistemului  de  rutina = 0

Coordinator CCPIN

Anual

Numarului de cazuri depistate in sistem de rutina

2

Mentinerea numarului de cazuri investigate in laborator = 0

Coordinator CCPIN

Anual

Numarului de cazuri investigate in laborator

3

Mentinerea numarului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice

Coordinator CCPIN

Anual

numarului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice

 

Obiective privind depistarea precoce si controlul infectiilor nosocomiale

Nr.

Obictivul

Responsabil

Termen

Indicatori evaluare

1

Actiuni de depistare a cazurilor de IN prin prelevari de probe

Coordinator department

Annual

Numarul de actiuni de depistare a cazurilor de IN prin prelevari de probe

2

Actiuni de verificare a starii igienico-sanitare in sectiile spitalului

Coordinator deprtamen

Anual

Numarul de actiuni de verificare a starii igienico-sanitare in sectiile spitalului

 

  1.  INDICATORI DE PERFORMANTA VIZATI

In vederea bunei functionari a spitalului  si a atingerii obiectivelor trebuiesc stabiliti in indicatori de performanta , atat la nivelul sectiilor cat si la nivelul spitalului in intregul sau .

  1. Indicatori de management al resurselor  umane

Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Indicatori evaluare

1

Cresterea numarului de cursuri de instruire interna ale personalului cu 10% fata de anul precedent

Director Medical

Permanent

Numarul de cursuri interne din anul current/numarul de cursuri interne din anul precedent > 1,10

2

Participarea la cel putin 2 manifestari stiintifice pe profil

Director Medical

Manager

Permanent

N >2

3

Evaluarea performantelor profesionale ale personalului medical

Manager

Permanent

Procent personal evaluat =100%

4

Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucru

Director Medical

Manager

permanent

Numarul de protocoale si instructiuni de lucru elaborate si implementate in anul curent

 

  1. Indicatori de utilizare a serviciilor
  1. Numarul de bolnavi externati total 2014 =446/an
  2. Durata medie de spitalizare , pe spital 2014 = 3.25

 

  1. Indicatori de calitate

Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Indicatori evaluare

1

Mentinerea ratei infectiilor nosocomiale =0

Asistent medical sef

Permanenta

Rata anuala a infectiilor nosocomiale pe spital I=0

2

Cresterea concordantei intre diagnosticul la externare sic el de la internare

Director Medical

Permanenta

Indicele de concordant intre diagnosticul la externare si la internare I>80%

3

Scaderea numarului de reclamatii (N)

Manager

Permanent

N<4

4

Cresterea indicelui global de satisfactie  al pacientilor (I) cu 10% fata de anul precedent

Manager

Permanent

Indicelui global de satisfactie al pacientilor 2015/

Indicelui global de satisfactie al pacientilor 2014

5

Cresterea numarului de cursuri de instruire ale personalului cu 10% fata de anul precedent

Director Medical

Asistent medical sef

Permanent

Numarului de cursuri de instruire ale personalului 2014/Numarului de cursuri de instruire ale personalului 2015

6

Reducerea numarului de defectiuni accidentale ale aparaturii medicale N

Administrator

Permanent

N<6

7

Implementarea ghidurilor de buna practica

Director Medical

Asistent medical sef

Permanent

Numar ghiduri implementate

 

8

Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucru

Director Medical

Permanent

Numarul de protocoale si instructiuni de lucru elaborate si implementate in anul curent

 

  • Indicatori specifici pentru evaluarea calitatii serviciilor hotelier

Nr.

Obiectivul

Responsabil

Termen

Indicatori evaluare

1

Scaderea numarului de reclamatii privind conditiile hoteliere

Manager

Permanent

Numarul de reclamatii vizand conditiile hoteliere

2

Cresterea indicelui de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la comfortul hotelier din chestionarul de evaluare al satisfactiei pacientilor

Manager

Permanent

Indicele de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la curatenie

3

Cresterea satisfactiei  pacientilor referitor la curatenie

Asistent medical sef

Permanent

Indicele de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la curatenie

4

Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la atitudinea personalului

Manager

Permanent

Indicele de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la atitudinea personalului

 

  1. Indicatori de performanta specifici ficecarei sectii

Nr

Obiectivul

Responsabil

Termen

Indicatori evaluare

1

Durata medie de spitalizare

Director medical

Anual

Grad de realizare

2

Rata de utilizare a paturilor

Director medical

Anual

Grad de realizare

3

Indicele de complexitate a paturilor

Director medical

Anual

Grad de realizare

4

Costul mediu al zilei de spitalizare

Director medical

Anual

Grad de realizare

5

Rata infectiilor nosocomiale

Director medical

Anual

Grad de realizare

6

Rata mortalitatii intraspitalicesti

Director medical

Anual

Grad de realizare

7

Procentul de reclamatii rezolvate

Director medical

Anual

Grad de realizare

 

  1. Indicatori de performanta specifici fiecarui sector de activitate nemedical

Nr

Obiectivul

Responsabil

Termen

Indicatori evaluare

1

Numarul de cursuri de perfectionare la care a participat personalul sectoruli in ultimul an

Coordinator department

Anual

Numarul de cursurii de perfectionare la care a participat personalul departamentului in ultimul an

2

Realizarea planului de investitii aferent departamentului

Coordinator department

Anual

Grad de realizare

3

Scaderea numarului de reclamatii referitoare la neindeplinirea atributiilor departamentului

Coordinator department

Anual

Numarului de reclamatii referitoare la neindeplinirea atributiilor departamentului

4

Scaderea numarului de sanctiuni disciplinare ale personalului din department

Coordinator department

Anual

Numarului de sanctiuni disciplinare ale personaului din departament

 

Prezentul plan managerial a fost aprobat de MANAGER in data de 17.03.2015

Prezentul plan strategic va fi analizat semestrial de catre MANAGER in vederea constatarii stadiului de indeplinire al obiectivelor  sau ori de cate ori apar situatii  care impugn reactualizarea acestuia .

Manager,